Woorde: C.J. LANGENHOVEN

Musiek: M.L. DE VILLIERS

Eerste Vers

Uit die blou van onse hemel,

Uit die diepte van ons see,

Oor ons ewige gebergtes

Waar die kranse antwoord gee.

Deur ons vêr-verlate vlaktes

Met die kreun van ossewa –

Ruis die stem van ons geliefde,

Van ons land Suid-Afrika.

Ons sal antwoord op jou roepstem,

Ons sal offer wat jy vra:

Ons sal lewe, ons sal sterwe –

Ons vir jou, Suid-Afrika.


Tweede Vers

In die murg van ons gebeente,

In ons hart en siel en gees,

In ons roem op ons verlede,

In ons hoop op wat sal wees.

In ons wil en werk en wandel,

Van ons wieg tot aan ons graf –

Deel geen ander land ons liefde,

Trek geen ander trou ons af.

Vaderland! Ons sal die adel,

Van jou naam met ere dra:

Waar en trou as Afrikaners –

Kinders van Suid-Afrika.


Derde Vers

In die songloed van ons somer,

In ons winternag se kou,

In die lente van ons liefde,

In die lanfer van ons rou.

By die klink van huw'liks-klokkies,

By die kluit-klap op die kis –

Streel jou stem ons nooit verniet nie,

Weet jy waar jou kinders is.

Op jou roep sê ons nooit nee nie,

Sê ons altyd, altyd ja:

Om te lewe, om te sterwe –

Ja, ons kom, Suid-Afrika.


Vierde Vers

Op U Almag vas vertrouend

Het ons vadere gebou:

Skenk ook ons die krag, o Here!

Om te handhaaf en te hou –

Dat die erwe van ons vad're

Vir ons kinders erwe bly:

Knegte van die Allerhoogste,

Teen die hele wêreld vry.

Soos ons vadere vertrou het,

Leer ook ons vertrou, o Heer –

Met ons land en met ons nasie

Sal dit wel wees, God regeer.